AG Náradie
Katalogy ke stažení

Dokončovací opracování plochy

Nástroje z rychlořezné oceli nebo tvrdokovu jsou z důvodu obecně dobrých základních vlastností dodávány bez další povrchové úpravy, tzv. v holém provedení. Pro speciální aplikace je však doporučeno, aby byl nástroj optimalizován pro různé požadavky metodou zušlechtění povrchu k dosažení následujících cílů:

  • prodloužení životnosti
  • snížení řezné síly
  • vyšší rychlost řezání a posuvu
  • lepší kvalita povrchu
  • lepší suché obrábění
  • optimalizované tvrdé obrábění

Povrchová úprava nitrid titan - TiN - Odolnost proti vylamování a difuzi

Nitrid titanu je vrstva zlaté barvy k ochraně proti opotřebení, která je nanesena metodou PVD (PVD = fyzikální vakuové nanášení). Vyšší tvrdost v kombinaci s nižším koeficientem tření umožňuje dosažení výrazně vyšší životnosti a lepšího výkonu při řezání. Povrchová úprava z nitridu titanu se používá především u spirálových vrtáků a závitníků.

Povrchová úprava karbonitrid titan - TICN - Tvrdost, tuhost

Karbonitrid titanu je vrstva nanášená metodou PVD. Chrání před opotřebením, je tvrdší než nitrid titanu a má nižší součinitel tření. Výkon nástrojů je zvýšen tvrdostí a houževnatostí ve spojení s lepší odolností proti opotřebení. Povrchová úprava TiCN je používána především u NC navrtávačů NC, závitníků a stopkových fréz.

Povrchová úprava titanaluminiumnitrid - TiAlN - Odolnost proti vysokým teplotám, proti oxidaci

Titanaluminiumnitrid je vícevrstvá vrstva chránící proti opotřebení, která se nanáší metodou PVD. Z toho vyplývající vysoká houževnatost a oxidační stabilita charakterizují tuto povrchovou úpravu jako ideální pro vyšší rychlosti a posuvy při dosažení delší životnosti nástrojů. Povrchová úprava TiAlN se používá hlavně v oblasti vrtání a frézování, přičemž TiAlN je doporučován i při suchém obrábění.

Povrchová úprava aluminiumtitannitrid - AlTiN - Odolnost proti vysokým teplotám, proti oxidaci

Aluminiumtitannitrid má ve srovnání s titanaluminiumnitridem vyšší podíl hliníku. Tím je zajištěna ještě vyšší odolnost proti oxidaci a je dosaženo vyšší tvrdosti vrstvy. Povrchová úprava AlTiN je používána rovněž při vrtání a frézování, je doporučeno i suché obrábění.

Povrchová úprava - Fire (TiAIN/TiN) - Tvrdost, tuhost, odolnost proti opotřebování

Fire je vícevrstvá povrchová úprava TiAlN / TiN se stupňovanou strukturou. Sjednocení výhod povrchových úprav TiAlN a TiN spojuje vynikající odolnost proti opotřebení s vysokou tepelnou stabilitou, tvrdostí a houževnatostí. Kromě obvyklého mokrého obrábění je tato vrstva použitelná také pro minimální mazání a suché obrábění. Povrchová úprava Fire je používána především u spirálových vrtáků, závitníků, stopkových fréz a u vyměnitelných břitových destiček..

Povrchová úprava parou - zpracovaný v páře - Snižování kluzného odporu

Parní úprava je forma povrchové úpravy, která snižuje kluzný odpor a zabraňuje vzniku vrubu na ostří. Rovněž je možné se vyhnout studenému svaru. Povrchová úprava parou se používá především u spirálových vrtáků a závitníků.

Nitridace - nitridovaný - Tvrdost, odolnost proti opotřebování u litiny

Nitridace je proces povrchové úpravy, která zvyšuje tvrdost a odolnost proti opotřebení. Zejména pro obrábění materiálů s vysokým otěrem (abrazivní materiály), jako je například litina je nitridace velmi vhodná. Nitridace se používá především u spirálových vrtáků a závitníků.

Povrchová úprava - Signum (TiALN/SiN) - Extrémní tvrdost, extrémní odolnost proti opotřebování vysokými teplotami

Díky speciální nano-kompozitní struktuře s vrstvenou strukturou TiAlN a SiN se u této povrchové úpravy s hodnotou 5500 HV jedná o jednu z nejtvrdších na trhu. Zvláště vhodné pro těžko obrobitelné materiály. Vysoká odolnost proti tepelnému opotřebení při současně vysokém difuzním odporu.

Povrchová úprava - Sirius (TiAlN/zirkonnitrid) - Snižování kluzného odporu, vysoká odolnost proti opotřebení

Povrchová úprava Sirius k ochraně před poškozením závitníků: Kombinace materiálů TiAlN a zirkonnitrid vytváří mimořádně odolný povrch nástroje s nízkým součinitelem tření.

Povrchova uprava zirkonnitrid - ZrN - Vysoká tvrdost, nízký koeficient tření

Zirkonnitrid je vhodný k obrábění neželezných materiálů, zejména hliníkových slitin. Tato povrchová úprava nemá sklony k vytváření studeného svaru hliníku. Spojením vysoké tvrdosti vrstvy a oxidační odolnosti vznikají výhody v oblasti zvyšování životnosti a efektivnějšího posuvu a rychlosti řezu.

K vypísaniu nie sú žiadne položky tovaru ...

Katalogy ke stažení
Prosím, čakajte...